MDBC

Geschiedenis van de MDBC

“Handel is de oorsprong van alle inter-relatie tussen mensen”

Jubileum 15 jaren.
Op initiatief van Henk Baay en Mark Hartman komen op woensdagmiddag 3 februari 2003 in het golf clubhuis van Monte Mayor vijf Nederlandse entrepreneurs bij elkaar. Dat zijn naast voormalig vliegtuigverkoper Henk Baay en bankier Mark Hartman, reclameman Klaas Lameijer, de Groningse ondernemer Johan Brakema en realestate specialist, tevens gastheer, Hans Wielaard. Het is de bedoeling dat dit illustere gezelschap zal gaan brainstormen over de vraag in hoeverre het oprichten van een Nederlandse zaken club aan de Costa del Sol zou kunnen rekenen op voldoende steun en enthousiasme onder de hier permanent,- en parttime woonachtige Nederlandse zakenmensen.

Na een uur concluderen de heren dat zo’ n draagvlak er zeker zal zijn en krijgt Henk Baay de opdracht om een oprichtingsvergadering te organiseren. Op 13 mei 2003 vindt in Hotel Puente Romano de oprichtingvergadering plaats. Vanaf dat moment zal hotel Puente Romano en haar exclusieve restaurant Robertos (ons “clubhuis”) de vaste plek worden voor de vele clubbijeenkomsten die nog zullen volgen. Henk Baay wordt door de 15 leden unaniem gekozen als de 1e president van de Marbella Dutch Business Club. Mark Hartman wordt secretaris, Rein Dobbelaar penningmeester en aan Robbert Sturms wordt verzocht de externe relaties van de club te behartigen. In de notulen van de eerste officiële clubbijeenkomst valt onder meer te lezen:

Geïnteresseerden kunnen zich niet voor lidmaatschap van de club aanmelden, maar kunnen door de leden worden voorgedragen. Een membership commity bestaande uit de President, de Secretaris en mevrouw Sun van den Brande beoordeelt in hoeverre een potentieel lid past binnen het gewenste profiel en doelstellingen van de club. Reden voor dit beleid is dat het bestuur en de leden de kwaliteit van de club belangrijk vinden, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars, kennis, kunde en contacten.

Op vrijdagavond 9 januari 2004 geeft het bestuur van de MDBC haar 1e Nieuwjaars receptie in hotel Puente Romano.

Naast de inmiddels 30 leden met hun partners geeft ook onze ambassadeur mr. Schelto Baron van Heemstra en zijn echtgenote acte de présence evenals de burgemeester van Marbella, Marisol Yagüe. De receptie loopt uit tot vroeg in de ochtend.

Bekijk hier de eerste nieuwsbrief van de MDBC

De eerste Haring Party

Naar het voorbeeld van de bekende Nederlandse Haring Party op het park van kasteel Neijenrode wordt op vrijdag 4 juni 2004 op het “Plaza Romana” van hotel Puente Romano de 1e MDBC Haring Party gevierd. De “founding father” van de Nederlandse haring party, Henny ten Brink heeft aan het bestuur van de MDBC toestemming gegeven om zijn succesformule te gebruiken en heeft het bestuur bijgestaan met de organisatie van de eerste haring party in Marbella. Als dank hiervoor ontvangt Henny ten Brink uit handen van Henk Baay de eerste prestigieuze MDBC “Gouden Haring” die daarna ieder jaar uitgereikt zal worden aan:

“een Nederlander die zich in het buitenland ( lees Spanje) bijzonder heeft ingespannen voor het bevorderen van de goede naam van Nederland”.

Ontvangers van de prestigieuze “Gouden Haring” in de opeenvolgende jaren

 • In 2004: Henny ten Brink. Voormalig lid RvB Elsevier en “founding father” van de Nederlandse haring party.
 • In 2005: Pia Beck, “The Flying Dutches”
 • In 2006: Maître Theodore de Vries. Culinaire inovatie aan de CdS.
 • In 2007: Anne-Marie Kraan . Gedurende vele jaren de vis sponsor van de MDBC Haring Party.
 • In 2008: Rudi Van den Berg, “Video Promoción”
 • In 2009: Z.E. mr. Como Van Hellenberg Hubar . NL Ambassadeur te Madrid.
 • In 2010: Henk Baay. Mede oprichter, -en eerste president van de MDBC.
 • In 2011: Schilo van Coevorden. Meester Kok bij Finca Cortesin.
 • In 2012: Hans Wohl. Organisator van “ Marbella 5 days Walking”
 • In 2013: Kees van Riel , Voorzitter NCCS
 • In 2014: Jeroen van der Weijden , verslaggever alhier voor o.a. Telegraaf
 • In 2015: Stefania van Lieshout, blogster met accent op Malaga en (Zuid) Spanje
 • In 2016: Mieke Kamerbeek, oprichter van Club Tulipan en organisator van Andalusian Dutch Open.
 • In 2017: Joyce van Ombergen van JongLeren en Bert Riemslag van de MDBC.
 • In 2018: Marijke de Nier van Residencia Estates.
 • In 2019: Sergio Sánchez – Pastor Millán, food & beverage manager van hotel Puente Romano.

Aan de Costa del Sol is de MDBC Haring Party inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste gebeurtenissen van de Marbella society.

Rienk Kamer

Op 5 oktober 2004 geeft beurs goeroe Riek kamer zijn eerste, ruim twee uur durende, symposium dat gevolgd wordt met een uitgebreide lunch. Een afgeladen zaal van hotel Puente Romano, gevuld met leden en relaties van de MDBC hangt aan de lippen van Rienk Kamer. Hierna zullen nog twee symposia voor de MDBC door Rienk Kamer worden gegeven.

Eerste Marbella Ecnomisch Forum
Drie jaar later, op 5 oktober 2007, organiseert de MDBC in hotel El Fuerte haar 1e Marbella Economisch Forum met als thema; “Is Nederland nog wel leuk?” Key-note spreker is de Nederlandse Ambassadeur in Madrid mr. Como Van Hellenberg Hubar. Panel deelnemers zijn: Prof. Dr. Arnold Heertje, MDBC lid Cor Stutterheim, ex VVD staatssecretaris sociale zaken en SER kroonlid Drs. Robin Linschoten, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen ing. Jan van Zijl en voormalig LPF staatssecretaris van cultuur en media mr. Drs. Cees van Leeuwen (panel voorzitter). Het forum wordt een groot succes. Ruim 200 Nederlanders wonen het forum bij. Ook de Nederlandse, – en Spaanse media besteden er veel aandacht aan. Gelet op het succes van dit eerste Marbella Economisch Forum besluit het bestuur om ook in 2008 een Economisch Forum te organiseren.

Eerste lustrum

2008 was voor de MDBC een bewogen jaar waarin veel gebeurde. De Marbella Dutch Business Club viert in dit jaar haar vijf jarig Lustrum.

Tijdens de Buitengewone Algemene Leden vergadering van 4 maart treedt Henk Baay – na vijf jaar – af als ( eerste ) President van de MDBC en wordt Hans Wielaard gekozen als nieuwe President. Voor zijn verdiensten voor de club benoemen de leden Henk Baay als Honorair President.

Het vijfjarig Lustrum wordt op 16 mei 2008 uitbundig gevierd met een black-tie Gala in de Cabana Beach Club van hotel Los Monteros.

Het 2e Marbella Economisch Forum wordt op 10 oktober 2008 in het Melia Don Pepe hotel georganiseerd. Het Forum wordt geopend door onze ambassadeur Mr. Como van Hellenberg Hubar die tevens als panellid aan de discussies deel zal nemen. Ook dit keer wordt de forumdiscussie vakkundig geleid door mr. Drs. Cees van Leeuwen. De overige panelleden zijn dit jaar: Ex CDA staatssecretaris van financiën Prof. Dr. Ferdinand Grapperhaus, NS bestuursvoorzitter Ir. Aad Veeman, ABNAmro hoofd econoom Drs. Han de Jong en VVD 2e Kamerlid Charlie Aptroot.

Waarschijnlijk als gevolg van het succes van het forum een jaar daarvoor is de belangstelling dit keer nog groter. Ruim 250 belangstellenden waren naar het Melia Don Pepe hotel gekomen waarvan sommigen, speciaal voor dit event, die ochtend uit Nederland ingevlogen waren.

Eerste Charity Event

CharityHet is ook het jaar dat de MDBC in Finca Cortesin haar eerste MDBC Charity Gala viert. De opbrengst, mede dank zij de genereuze bijdrage van één van onze leden, is € 17.500, 00. Het Gala, overdag voorafgegaan door een golftoernooi, blijkt een groot succes te zijn zodat het bestuur besluit ook in de hierop volgende jaren een Charity Gala te organiseren.

De activiteiten van de MDBC, met name de charitatieve maar ook de samenwerking met (semi)Spaanse overheden zoals CADE alsmede met de diverse buitenlandse Kamers van Koophandel blijven aan de Costa del Sol niet onopgemerkt. Op 30 oktober 2008 ontvangt de MDBC tijdens een door de Junta van Andalusië georganiseerde bijeenkomst “The Best Foreign Business Club Award 2008”.

Bij diezelfde gelegenheid mag ons clublid Rudi van den Berg voor zijn Video Promoción “The Best Intergrated Foreign Company Award 2008” in ontvangst nemen. Een waar succes voor onze MDBC.

In 2009 ontvangt onze Ambassadeur Como Van Hellenberg Hubar tijdens de 6e MDBC Haring Party de “Gouden Haring” als waardering 5 voor zijn grote betrokkenheid bij het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje en werd in restaurant La Meridiana ons 2e Charity Gala gevierd. Opbrengst € 25.000, 00!

Club is sterk gegroeid
De club is inmiddels sterk gegroeid en heeft op 1 september 2009 61 leden. Een prachtige mix van ervaren “captains of industry” en jong business talent.

Helaas moeten wij in 2009 afscheid nemen van ons zeer gewaardeerd clublid Cor Brakel. Totaal onverwacht overlijdt Cor op 19 oktober 2009.

Tijdens de Haring Party van 2010 ontvangt Henk Baay uit handen van MDBC President Hans Wielaard de “Gouden Haring”.

Het Charity Gala brengt dit jaar € 25.000, 00 op. Het bestuur besluit om de opbrengst van de eerste drie jaren, zijnde € 67.000, 00, te doneren aan de, in San Pedro gevestigde, vereniging Aspandem. Deze vereniging stelt zich tot doel om geestelijk gehandicapte kinderen dagelijks met hulp en daad bij te staan. Van deze donatie heeft Aspandem een nieuw, speciaal aangepast, autobusje kunnen kopen.

Ook in 2010 verliest de MDBC een prominent en uiterst gewaardeerd clublid. Rudi van den Berg overlijdt op 5 augustus 2010.

De nieuwe Nederlandse ambassadeur in Madrid Drs. Peter Van Wulfften Palthe bezoekt in april 2011 de 8e Haringparty.

Charity Event 2011

Op het goedbezochte black-tie Charity Gala van 2011 in Villa Tiberio wordt, onder de bevlogen leiding van “veilingmeester” Gerard ten Velden, het genereuze bedrag van € 30.000, 00 opgehaald. Aan het einde van deze zeer geslaagde avond overhandigt het bestuur een cheque ter waarde van € 25.000, 00 aan Prinses Marie- Louise Van Pruisen die voor deze gelegenheid optreedt namens de organisatie “Dans4Life” een goed Nederlands initiatief dat jongeren inspireert om de verspreiding van aids terug te dringen.

Ons clublid Hans Wohl neemt het initiatief om in oktober 2011 een “vierdaagse van Marbella “ te organiseren. Meer dan 650 wandelaars uit binnen en buitenland en van diverse nationaliteit komen naar Marbella en nemen aan het evenement deel. Het wordt een eclatant succes. In het jaar hierna zal het aantal deelnemers meer dan verdrievoudigen. Als waardering hiervoor ontvangt Hans in 2012, tijdens de MDBC Haringparty, de 9e “Gouden Haring”.

Vanaf de oprichting van de club in 2003 heeft het bestuur van de MDBC zich ingespannen om, voor de maandelijkse club bijeenkomsten, interessante gastsprekers te vinden. Enkelen van hen waren: beurs goeroe Rienk Kamer, Telegraaf “Stan Huygen Journaal” redacteur Thomas Lepeltak, hedge-fund specialist Micheal Kraland, voormalig minister van defensie Frank de Grave, het hoofd economische afdeling van de Nederlandse ambassade te Madrid Drs. Jan Alderliesten, ABNAmro hoofd econoom Drs. Han de Jong en voormalig politievoorlichter Klaas Wilting.

Helaas maakt Hans Wielaard eind 2012 bekent, om persoonlijke redenen, af te treden als President van de MDBC. De leden verzoeken de overgebleven bestuursleden om de club verder te leiden tot de officiële Algemene Ledenvergadering welke geplanned staat voor woensdag 6 maart 2013. Vice President Karel Jagtenberg zal de presidentiële taken tot die datum waarnemen.

Het waren tien boeiende, – en enerverende verenigingsjaren.